+420 773 604 443 otazky@milost-hradec.cz

Novinky ze sociálních sítí

O nás

Církev víry Milost patří k hnutí moderní křesťanské reformace, která se snaží o obnovu křesťanství prostřednictvím návratu k Písmu a k jednoduchosti praktického křesťanského života spočívajícího v osobním vztahu s Bohem a v následování odkazu Ježíše Krista. Tak jako celé letničně-charismatické hnutí věříme, že Bůh se nemění; že je možné, aby se projevoval i dnes jako v časech první církve a že jeho působení může být i nadpřirozené. Věříme také, že Duch Svatý se dokáže osobně dotknout člověka, umožnit mu zakusit Boží lásku i moc a pozitivně změnit jeho život.

Snažíme se pomoci lidem při hledání smyslu života a skutečných hodnot. Když lidé čtou Bibli a poznávají ji, získávají odpovědi na nejniternější otázky. Základem naší práce je tedy důkladné a systematické seznamování veřejnosti s texty Písma. Poznání Božího slova ovlivňuje průběh našich setkání, způsob uctívání Boha a v neposlední řadě každodenní život jednotlivých křesťanů. Biblické principy platí také pro běžné oblasti lidského života, jakými jsou rodina nebo práce.

Církev víry Milost má četné kontakty a propojení s církvemi a organizacemi v Čechách i v zahraničí. Věříme, že návrat k hodnotám, které vycházejí z Božího slova (Bible), je prospěšný pro naši společnost nejen této generace. O důležitosti naší práce nás utvrzuje skutečnost, že se ze společnosti tyto tradiční konzervativní hodnoty vytrácí, ať už se jedná o úctu k životu a nebo k rodině.

Kromě standardních setkání naplňujeme duchovní potřeby a touhy lidí i tak, že pořádáme veřejné přednášky – mnohokrát za účasti hostů ze zahraničí, kteří zastupují podobná křesťanská hnutí – či koncerty a další aktivity určené široké veřejnosti.

Kde nás najdete

Milost Hradec Králové

Habrmanova 1699/34a 50002 Hradec Králové

kontakty

Chcete se nás na něco zeptat?

Živé vysílání

Živé vysílání probíhá každý čtvrtek od 18:30 hodin a neděli od 10:30 hodin.

sledovat živě