Rok misijní skupiny v Hradci Králové

1. dubna 2008 Redakce Logos

Žili jsme s manželkou šest let v Prostějově a tam docházeli do sboru. Jsme moc rádi, že jsme mohli být u obnovy prostějovské církve a vidět ty proměny po napojení na banskobystrický sbor. Sami jsme zakoušeli tuto obnovu a změnu i na vlastních životech, proto rozhodnutí přestěhovat se zpět do Hradce pro nás nebylo vůbec jednoduché, ale zároveň v nás rostla veliká touha tento směr Ducha Svatého donést i do stávajících církví v Hradci. Ale po čase jsme zjistili, že ne každý je tomuto nakloněn.

I přesto jsme se nadále scházeli k modlitbám pravidelně dvakrát týdně ve třech lidech. Volali jsme na modlitbách stále intenzivněji za průlomy a moudrost v následování Krista. Nechtěli jsme a nechceme ani dnes být vlažnými, nebo spícími křesťany. Začali se k nám přidávat lidé, kteří byli letitými křesťany a měli touhu obnovit své životy v Pánu. V té době nás manželé Hasovi povzbuzovali k založení misijní skupiny, která je pod záštitou prostějovského sboru KS. Lidé s námi začali jezdit na konference do Banské Bystrice a na nedělní bohoslužby do Prostějova, kde byli silně zasaženi Duchem Svatým. Krátce po založení naší skupiny se k Pánu obrátilo několik lidí, což pro nás bylo potvrzením a povzbuzením do další práce. Je krásné vidět, že Bůh zasahuje i takové lidi, kteří si prošli vězením, drogovými závislostmi, životem v podsvětí a teď se radují v Pánu, naplňují Duchem Svatým a jejich životy jsou proměňovány Božím slovem. Stále se scházíme k modlitbám, které jsou často velmi ohnivé a charismatické, což vidíme jako zásadní pro naší budoucnost. Když nás přijedou manželé Hasovi povzbudit Božím slovem a manželé Vašků živou chválou, tak už nám jsou naše skupinové prostory malé. Také pokaždé, když přijede pastor Jaroslav Kříž z Banské Bystrice, se na shromáždění silně vylévá Duch Svatý. Na počátku 90. let jsme v Hradci zažili sbor o více jak 300 lidech, který se kvůli nejednotě vizí vedoucích církve několikrát rozdělil a hodně lidí zahořklo a odešlo od Pána. Proto naší vizí je stále se rozšiřovat, zasahovat lidi, kteří ještě nepoznali Ježíše, nebo s ním chtějí obnovit smlouvu a dál kráčet po Jeho cestě v jednotě, moci a síle Ducha Svatého. Nechceme být undergroundovou skupinou, ale těšíme se, že z naší misijní skupiny vznikne zbudovaný sbor. Povzbuzuje nás růst i dalších misijních skupin a věříme, že naše práce v Pánu není marná.

Kontakt

Milost Hradec Králové
Habrmanova 1699/34a
50002 Hradec Králové

otazky@milost-hradec.cz
www.milost-hradec.cz

Čťvrtek večer od 18:15 hodin
Neděle dopoledne od 10:15 hodin

o nás

Patříme do letničně - charismatického hnutí, které se vyznačuje osobním vztahem s Bohem a životem podle Bible.

Jsme státem uznanou a registrovanou církví, ale nejsme jím dotováni.

Naše církev je uskupením lidí, kteří se obrátili k Bohu, poznávají Ho a žijí dle odkazu Ježíše Krista.