Já jsem uprostřed nich

4. února 2017 Redakce CVM Hradec

"Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.“ Matouš 18/20

I když je Ježíš Kristus oslavený v nebi, jeho přítomnost uprostřed Jeho svatých je i dnes stále skutečná. On je stále živý vůči těm, kteří k němu s vírou vzhlížejí.

Často si myslím, že Pán měl na mysli takové dny, jako jsou ty naše, když mluvil o dvou nebo třech. V prvních dnech církve to nebyli dva nebo tři. Všichni, kteří věřili, byli pospolu. Muži, mluvící převrácené věci, ještě nepovstali, ani nepřišli do stáda draví vlci, aby rozptylovali a požírali. Ale i když se stav věcí nyní změnil, Jeho slova obstojí až do konce.

Co potřebují duše nás všech? Hlubší uvědomění si Jeho přítomnosti. Přicházeli by svatí pozdě na shromáždění, kdyby tu byl skutečný pocit, že tam je Pán? Ke komu jsme shromažďováni? S kým se jdeme setkat? Odvážil bych se Ho nechat čekat, když On přišel doprostřed svých shromážděných svatých? Jaký svatý klid by vládl, kdybychom si ve shromáždění náležitě uvědomovali Jeho přítomnost. Nebyl by tu žádný spěch nebo ospalost a zcela jistě by nás nezarmucovaly žádné projevy těla, kdyby si srdce všech dostatečně uvědomovala tu prostou, a přece zcela podstatnou skutečnost, že tu je Pán. Proniklo by to vším, dotýkalo by se to našeho oděvu, našich slov, celého našeho chování. Kéž nám Pán dá, abychom před Ním zkoušeli svá srdce!

William Woldridge Fereday

Zdroj: Dobrá setba 2017

Copyright © 2018milost-hradec.cz.
Všechna práva vyhrazena.

Církev víry Milost Hradec Králové
Adalbertinum
Československé armády 300
Hradec Králové