Věděla jsem, že smrtí to nekončí

15. února 2017 Jitka Částková

Jmenuji se Jitka, pocházím z početné rodiny, mám pět sourozenců. Prožila jsem hezké dětství díky rodičům, kteří se o nás dobře starali a dávali nám to nejlepší, co mohli.

Můj život probíhal celkem v klidu, žila jsem stejně jako moji vrstevníci. Chodili jsme na diskotéky, jezdili na dovolenou atd. V mém životě ale bylo plno otázek, nad kterými jsem přemýšlela. Věděla jsem, že je duchovní svět, a tak jsem hledala všude možně v různých náboženstvích, četla jsem horoskopy a chodila ke kartářkám. Toužila jsem po odpovědi, co se stane s člověkem, když zemře. Věděla jsem, že smrtí to nekončí, a tímto jsem se dostala do okultismu. Mé srdce přesto bylo prázdné, nic mě nenaplňovalo.

Po sametové revoluci jsem začala se sestrou podnikat, prodávali jsme textil. Mé kamarádky se vdávaly, ale já jsem se vdavkám vyhýbala, užívala jsem si svobody.

V roce 1998 jsem se seznámila s Láďou (nynějším manželem) a vše se změnilo. Odešla jsem od rodičů k Láďovi. Žili jsme spolu „na hromádce“, zařizovali jsme si byt a začali jsme spolu podnikat, takže jsme spolu byli 24 hodin denně. Uvažovali jsme o svatbě, ale nastal problém, protože Láďa začal brát drogy, což jsem velmi těžce snášela. Začali jsme se hádat a přestávali jsme si čím dál více rozumět až jsme se nakonec rozešli. Ale i přes to všechno jsme spolu dál podnikali. Jednoho dne přišel Láďa a začal mi celý nadšený vyprávět, že uvěřil v Pána Ježíše Krista. Obávala jsem se, zda nezačal chodit do nějaké sekty. Po čase jsem na Láďovi začala pozorovat dobré změny ve všech směrech, které mě vedly k tomu, abych mu začala naslouchat. Často jsme spolu jezdili autem a poslouchali písně, které jsem nikdy před tím neslyšela, velmi se mi líbily, zejména pak Olivy (hudební gospelová skupina). Láďa mě pozval na konferenci do Banské Bystrice, kde hrály moje oblíbené Olivy. Při prvních tónech chval se mě začal Pán mocně dotýkat, což jsem do té doby nikdy nezažila, naplnil mě pokojem, radostí a přijetím. Zasáhlo mě to tak, že jsem přijala Krista do svého srdce. Můj život se proměňoval, hodně jsem četla Boží slovo, začala jsem pravidelně chodit do církve. Dotklo se mě v Bibli slovo, že Pán zachrání spolu s námi celý náš dům, tak jsem se začala postit a modlit za rodiče a sourozence a Pán začal jednat. Byla to pro mě obrovská radost, když se moji rodiče obrátili a uvěřili v Pána Ježíše Krista. Jelikož rodiče byli dříve silného náboženského založení, měli doma různé sošky, zlaté medailonky a obrazy s náboženskými motivy, všechny tyto věci, které si uchovávali přes 50let, se rozhodli dát pryč. Bůh vyslyšel moje prosby a obrátili se i moji sourozenci s rodinami, za což jsem Bohu velmi vděčná.

Náhle ale přišlo zklamání, Láďa přestal chodit do církve, protože ho stále stahovaly závislosti na marihuaně. Rozhodla jsem se za to modlit a postit. Tento boj byl velmi těžký, ale Pánova milost je úžasná, takže přišlo vítězství a i náš vztah se uzdravil. Vzali jsme se, sloužíme Pánu s radostí a vděčností v srdci. Pán nás pozvedl v každé oblasti, a i když přicházejí různé boje, tak víme, že Pán je naším útočištěm a pevnou tvrzí. Sláva patří Pánu Ježíši Kristu.

Svědectví manžela Jitky naleznete zde

Kontakt

Milost Hradec Králové
Habrmanova 1699/34a
50002 Hradec Králové

otazky@milost-hradec.cz
www.milost-hradec.cz

Čťvrtek večer od 18:15 hodin
Neděle dopoledne od 10:15 hodin

o nás

Patříme do letničně - charismatického hnutí, které se vyznačuje osobním vztahem s Bohem a životem podle Bible.

Jsme státem uznanou a registrovanou církví, ale nejsme jím dotováni.

Naše církev je uskupením lidí, kteří se obrátili k Bohu, poznávají Ho a žijí dle odkazu Ježíše Krista.