Nemusíš být dokonalý, abys mohl nést dobrou zprávu

19. dubna 2017 David Řehák

Stalo se ti už někdy, že jsi chtěl přivést někoho k Pánu, ale bál ses, protože ses k tomu necítil zrovna kompetentní? Nebo jsi zaváhal, protože jsi nedovedl přesně ocitovat místo z Bible?

Abychom přivedli člověka k Pánu, stačí, když budeme ochotní a poslušní. Tyto dvě vlastnosti totiž Bůh skutečně hledá.

Všichni jsme lidi, činíme chyby. Možná už jsi mnohokrát zažil, že tě Bůh vedl, abys někomu sloužil, ale ty jsi Ho neuposlechl.

V takových případech je potřeba učinit pokání a jít dál. Nesmíme těmto zkušenostem dovolit, aby nám bránily nebo dokonce zabránily činit to, k čemu nás Bůh povolal.  

Apoštol Petr pochybil, když třikrát zapřel Ježíše. Avšak, na den Letnic ten samý Petr řekl lidem o Ježíši a přivedl jich k Pánu téměř 3 000!

Budiž nám to příkladem. Nedovol svým pochybením, aby tě odvedly od Boha. Radši ať jsou nám připomenutím, že bez Něho nemůžeme činit vůbec nic!

Přeloženo z: rhema.org, You Don’t Have to Be Perfect to Be a Soulwinner

Kontakt

Milost Hradec Králové
Habrmanova 1699/34a
50002 Hradec Králové

otazky@milost-hradec.cz
www.milost-hradec.cz

Čťvrtek večer od 18:15 hodin
Neděle dopoledne od 10:15 hodin

o nás

Patříme do letničně - charismatického hnutí, které se vyznačuje osobním vztahem s Bohem a životem podle Bible.

Jsme státem uznanou a registrovanou církví, ale nejsme jím dotováni.

Naše církev je uskupením lidí, kteří se obrátili k Bohu, poznávají Ho a žijí dle odkazu Ježíše Krista.