Nemusíš být dokonalý, abys mohl nést dobrou zprávu

19. dubna 2017 David Řehák

Stalo se ti už někdy, že jsi chtěl přivést někoho k Pánu, ale bál ses, protože ses k tomu necítil zrovna kompetentní? Nebo jsi zaváhal, protože jsi nedovedl přesně ocitovat místo z Bible?

Abychom přivedli člověka k Pánu, stačí, když budeme ochotní a poslušní. Tyto dvě vlastnosti totiž Bůh skutečně hledá.

Všichni jsme lidi, činíme chyby. Možná už jsi mnohokrát zažil, že tě Bůh vedl, abys někomu sloužil, ale ty jsi Ho neuposlechl.

V takových případech je potřeba učinit pokání a jít dál. Nesmíme těmto zkušenostem dovolit, aby nám bránily nebo dokonce zabránily činit to, k čemu nás Bůh povolal.  

Apoštol Petr pochybil, když třikrát zapřel Ježíše. Avšak, na den Letnic ten samý Petr řekl lidem o Ježíši a přivedl jich k Pánu téměř 3 000!

Budiž nám to příkladem. Nedovol svým pochybením, aby tě odvedly od Boha. Radši ať jsou nám připomenutím, že bez Něho nemůžeme činit vůbec nic!

Přeloženo z: rhema.org, You Don’t Have to Be Perfect to Be a Soulwinner

Copyright © 2018milost-hradec.cz.
Všechna práva vyhrazena.

Církev víry Milost Hradec Králové
Adalbertinum
Československé armády 300
Hradec Králové