Tvá slova tvarují tvůj svět

21. května 2017 David Řehák

​Jak mluvíš o svém životě? O své rodině? O svém zdraví? O své budoucnosti? Tvá slova formují tvůj svět. Chceš žít ve světě, ve kterém budeš uspokojený, potěšený a chráněný? Tak začni vkládat Boží slovo do svých úst! Mluv o svých situacích stejně, jako o nich mluví Bůh.

Je to prosté:

1. Napiš si na kousek papírku stručný popis problému, kterému čelíš.

2. Použij biblickou konkordanci (možná ji máš přímo v Bibli) a vyhledej v ní verše, které mluví o problémech, se kterými se potýkáš.

3. Na druhý kousek papíru si napiš vyhledané verše, přizpůsob a zosobni si je, aby se ti četly úplně přirozeně, jako kdyby to byla tvá vlastní slova.

4. Ten první papírek zahoď! To byl tvůj pohled na problém. Teď ho nahradíš Božím slovem.

5. Nos ten druhý kousek papíru celý den u sebe, opakuj si přizpůsobené verše několikrát denně (třeba před každým jídlem) a také pokaždé když na tebe přijdou myšlenky ohledně toho problému, se kterým bojuješ.

Tady je pár konkrétních příkladů jak na to:

[Strach] Pán je moje světlo a má spása; koho se mám bát? Pán je silou mého života; koho bych se měl obávat? I kdyby se přede mnou utábořilo vojsko, mé srdce se nebude bát. I kdyby se proti mně zvedla bitva, budu pevně věřit Bohu.
(Žalm 27:1,3)

[Obavy] Nebudu o nic úzkostlivý ani ustaraný; ale v každé modlitbě budu s děkováním oznamovat Bohu své žádosti. A Jeho pokoj bude střežit mé srdce i mysl. Nebudu se chvět a mé srdce se nebude bát, protože Bůh mi dal Jeho pokoj.
(Filipským 4:6-7 / Jan 14:27)

[Podnikání] Mé podnikání je požehnané, protože nechodím podle rady bezbožníků. Mé potěšení je v Pánově zákonu. Důvěřuji Pánu celým svým srdcem. Poznávám ho na vše svých cestách a On napřimuje mé cesty. Nejsem moudrý ve svých očích a nespoléhám se sám na sebe. Jsem jako strom zasazený u tekoucích vod. Mé podnikání přinese ovoce, které neshnije, ale cokoli udělám, bude prosperovat.
(Přísloví 9-10)

[Manželství] Jsem jednomyslný se svou manželkou, mám s ní soucit a miluji ji. Jsem k ní vlídný a neoplácím zlým za zlé ani zlým slovem za zlé slovo. Nezáleží, jak je se mnou jednáno, vždy vrátím požehnání. Protože si chci užít život a vidět dobré dny, zdržím se mluvení zlého o a proti mé manželce. Namísto toho budu hledat pokoj a prosazovat ho.
(1. Petrův 3:8-11)

[Nemoc] Ježíš byl proboden i kvůli mým přestoupením a zdeptán i za má provinění. Díky ránám, které vzal na sebe, jsem uzdraven. Boží slovo je mi životem a zdravím pro celé mé tělo. Bůh poslal své Slovo a uzdravil mě; tak tedy – jsem uzdraven.
(Izaiáš 53:5 / Přísloví 4:21-22 / Žalm 107:20)

 Přeloženo z rhema.org, Your Words Shape Your World

Kontakt

Milost Hradec Králové
Habrmanova 1699/34a
50002 Hradec Králové

otazky@milost-hradec.cz
www.milost-hradec.cz

Čťvrtek večer od 18:15 hodin
Neděle dopoledne od 10:15 hodin

o nás

Patříme do letničně - charismatického hnutí, které se vyznačuje osobním vztahem s Bohem a životem podle Bible.

Jsme státem uznanou a registrovanou církví, ale nejsme jím dotováni.

Naše církev je uskupením lidí, kteří se obrátili k Bohu, poznávají Ho a žijí dle odkazu Ježíše Krista.