Ježíš není vymyšlená postava

2. prosince 2017 David Řehák

Za účelem diskuze pojďme na chvíli předpokládat, že autoři evangelií zkrátka nepopsali toho Ježíše, který skutečně žil, ale vytvořili si svou postavu; řekněme podle vzoru nějakého moudrého vesničana, kterého upravili, vylepšili, vyformovali a zveličili tak, že vznikla dokonalá, víc než lidská, ale fiktivní postava, která jako taková nikdy neexistovala. Pojďme předpokládat, že to tak bylo, a podívejme se, co z naší teorie vyplyne.

První věc, kterou bychom mohli říci je, že pokud je postava Ježíše literární fikcí, pak tu máme takřka zázrak. Víme toho mnoho o vymyšlených hrdinech a o tom, jak je těžké vytvořit nějakého skutečně přesvědčivého. Světová literatura je plná různých postav. Některé jsou dobře vytvořené, některé méně. Avšak není sporu, že pokud je Ježíš literární fikcí, je postavou, která dosáhla světového úspěchu. Se schopností vytvořit tak proslulou fiktivní postavu, museli být autoři evangelií skutečně literárními génii nejvyššího řádu.  Nicméně tací géniové se objevují poměrně vzácně: většinou se nepotkávají na kdejakém rohu. Ale my tu máme hned čtyři výkvěty najednou. Kdo byli ti muži? A co to bylo za muže? Inu, dva z nich byli rybáři, jeden byl podřadný výběrčí daní a jeden blíže nepopsaný mladý muž.

Ale co víc: dokonce i ti nejgeniálnější, nejopravdovější a nepřesvědčivější fiktivní hrdinové zůstanou pro své čtenáře jednoduše tímto: fiktivními hrdiny. Nevyvstanou ze stránky, aby mohli mluvit, vzít na sebe nezávislou existenci a stát se pro své čtenáře žijící osobou, kterou mohou poznávat způsobem, jakým lze poznat skutečnou osobu, a se kterou mohou mít osobní vztah. Pochopitelně že ne! A přesto přesně to se stalo s, předpokládáme, fiktivní postavou Ježíše Krista. Pro miliony lidí žijících během více než dvaceti století se stal skutečnou žijící osobou, o které tvrdí, že s ní mají osobní vztah; s osobou, kterou milují tak, že jsou připraveni kvůli ní zemřít, přičemž tisíce z nich to už udělali. Můžete si myslet, že jsou to pitomci. V tuto chvíli vás nežádám o uznání ani o obdiv.

Jednoduše konstatuji nepopiratelný fakt. Kam tím mířím? Jestliže Ježíš je fiktivní postavou vymyšlenou autory evangelia, pak pokud jde o vytvoření hrdiny, který se pro miliony lidí stane živoucí osobou hodné lásky, odevzdání a obětování, tito autoři dokázali vytvořit literární kousek, který není porovnatelný s ničím ze světové literatury.

Samozřejmě, že v literatuře existují (ačkoli jich je pozoruhodně málo) postavy, které na nás zapůsobí jako skutečné osoby, které jsme schopni poznat a rozlišit od jiných. Jedním z nich je například Platónův Sókratés. Platónovy dialogy nejsou jen filozofickým dílem nýbrž i součástí světové literatury. Přesto Sókratés, který se v nich objevuje, zasahuje generaci za generací čtenářů jako skutečná osoba, jehož povahové rysy by kdekoliv rozpoznali. A to tak moc, že pokud čtou o Sókratovi v nějakém druhořadém apokryfním díle, všichni najednou řeknou: „Ne, tak by skutečný Sókratés nezareagoval.“

Ale důvod, proč je Sókratés z Platónových dialogů tak přesvědčivý, je ten, že ho Platón nevymyslel. Byl skutečnou, historickou postavu, která doopravdy žila. Jistě, Platónovo zobrazení Sókrata může být značně idealizované, ale samotná osoba a charakter Sókrata nebyl Platónův nápad. Bylo to přesně naopak. To vliv Sókratovy osobnosti pomohl „vytvořit“ filozofa a literárního umělce Platóna.

A tak je to i s Ježíšem Kristem. A dokonce víc než to. Ačkoli celý svět uznává, že Sókratés z Platónových dialogů existoval jako reálná osoba, jen blázen by tvrdil, že ho zná jako žijící osobu nebo že s ním má osobní vztah. V dnešní době lidé za Sókrata neumírají. To, za koho umírají, je Ježíš z Nového zákona! Protože on není žádnou literární ani náboženskou fikcí vytvořenou autory evangelií. Evangelia popisují skutečnou historickou postavu, která žila v Palestině za vlády císaře Tiberia, která zemřela, a jak by řekli křesťané: která vstala z mrtvých a žije.

Přeloženo z LENNOX, John. Christianity: Opium or Truth? Myrtlefield House, 2014

Další články

Jak svědčit Židům?
23. Led 2018
Danielovy týdny
8. Říj 2017
Daniel 2:37-43
1. Říj 2017

Kontakt

Milost Hradec Králové
Habrmanova 1699/34a
50002 Hradec Králové

otazky@milost-hradec.cz
www.milost-hradec.cz

Čťvrtek večer od 18:15 hodin
Neděle dopoledne od 10:15 hodin

o nás

Patříme do letničně - charismatického hnutí, které se vyznačuje osobním vztahem s Bohem a životem podle Bible.

Jsme státem uznanou a registrovanou církví, ale nejsme jím dotováni.

Naše církev je uskupením lidí, kteří se obrátili k Bohu, poznávají Ho a žijí dle odkazu Ježíše Krista.