Jak pevná je tvá víra?

1. ledna 2018 David Řehák

Buď si jistý, že Boží slovo pokrývá oblast, ohledně které Bohu věříš. Nedostaň se mimo Písmo. V průběhu let za mnou přišlo mnoho lidí se slovy: "Bratře Hagine, chtěl bych, aby ses se mnou pomodlil za..."

Záměrně jsem se zeptal: "A na jakém místu z Písma stojíš?"

Osm z deseti (po léta jsem si o tom vedl záznam) se na mě podívalo trochu nechápavě a pověděli: "Inu, na ničem konkrétním..."

"A to je přesně to, co dostaneš: nic konkrétního. Nemáš žádný základ pro víru. Víra je založena na tom, co řekl Bůh. Víra v Boha je vírou v Boží slovo," řekl jsem.

Častokrát totiž používáme výrazy nepřesně. Je potřeba uvědomit si, že když mluvíme o víře, mluvíme o víře v Boha a víra v Boha je vírou v Jeho slovo. Víra přichází ze slyšení a slyšení skrze slovo Boží (Římanům 10:17, KJV). Nebudeš mít dostatečnou víru na konkrétní věc, pokud si napřed neposlechneš, co o ní říká Boží slovo.

Vyhledej si místa z Písma, která pokrývají tvou potřebu; místa, která ti zaslibují věci, za které se modlíš. Tak získáš pevný základ pro víru.

HAGIN, Kenneth. What To Do When Faith Seems Weak & Victory Lost. RHEMA Bible Church 1986. s. 32-33.

Další články

Jak svědčit Židům?
23. Led 2018
Danielovy týdny
8. Říj 2017
Daniel 2:37-43
1. Říj 2017

Kontakt

Milost Hradec Králové
Habrmanova 1699/34a
50002 Hradec Králové

otazky@milost-hradec.cz
www.milost-hradec.cz

Čťvrtek večer od 18:15 hodin
Neděle dopoledne od 10:15 hodin

o nás

Patříme do letničně - charismatického hnutí, které se vyznačuje osobním vztahem s Bohem a životem podle Bible.

Jsme státem uznanou a registrovanou církví, ale nejsme jím dotováni.

Naše církev je uskupením lidí, kteří se obrátili k Bohu, poznávají Ho a žijí dle odkazu Ježíše Krista.