Mark Zechin v Hradci Králové

18. října 2016 Kamila Rosůlková

Nemocný manžel navštíví v doprovodu manželky lékaře. Poté, co podstoupí vyšetření, pozve si doktor ženu do ordinace a o samotě jí svěří diagnózu: „Váš manžel je velmi nemocný. Ještě je však šance, že se jeho stav zlepší, pokud dodržíte tři věci: vařte mu zdravá jídla. Stále si na něco nestěžujte. Mějte ho ráda.“ Když žena vyjde z ordinace, manžel se jí ptá: „Byli jste tam dlouho. Je to se mnou hodně vážné?“ Žena má pro něj krátkou odpověď: „Umřeš.“

Anekdoty jsou už tradiční součástí kázání Marka Zechina. Tento sympatický kazatel, který kolem sebe neustále šíří laskavou atmosféru, nás navštívil v úterý 18. října. Tentokrát byl jeho vtip poněkud ponurý, ale shromáždění se rozhodně v pochmurném duchu neneslo. Naopak, Mark všechny v sále povzbudil, aby neočekávali zlou budoucnost, vždyť Ježíšova moc je dostatečná na každou nemoc a každý problém, s nímž bojují. Lidé pod tlakem potíží často rezignují a jen trpně nesou tu tíhu na svých bedrech, ale Bůh má pro nás lepší řešení.

Izraelský lid putoval pouští bez vody, a když konečně narazili na pramen, byla jeho voda hořká. Bůh ukázal Mojžíšovi, aby hodil do vody kus dřeva a voda zesládla. Stejně tak lidé zažívají mnoho hořkostí - starostí, nemocí a problémů. Když však svou víru upřeme na dřevo kříže, spolehneme se na Ježíšovu oběť a přijmeme pro sebe, že i my jsme těmi, pro které Pán Ježíš trpěl a zvítězil, On i pro nás učiní zázrak. Tam, kde selhávají schopnosti člověka, je Boží láska a síla tou jedinou správnou odpovědí.

Mark přinesl slovo, které do srdcí lidí zasadilo víru. Někteří z těch, kdo tento večer přišli, se poprvé setkali s evangeliem a přijali Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele. Mnozí se spolehli na Boží moc a dovolili Markovi, aby se modlil za jejich zdravotní pro-blémy. Protože Bůh odpovídá na naše prosby, zaznělo už svědectví o uzdravení kolene. Očekáváme ale další dobré zprávy!

Kontakt

Milost Hradec Králové
Habrmanova 1699/34a
50002 Hradec Králové

otazky@milost-hradec.cz
www.milost-hradec.cz

Čťvrtek večer od 18:15 hodin
Neděle dopoledne od 10:15 hodin

o nás

Patříme do letničně - charismatického hnutí, které se vyznačuje osobním vztahem s Bohem a životem podle Bible.

Jsme státem uznanou a registrovanou církví, ale nejsme jím dotováni.

Naše církev je uskupením lidí, kteří se obrátili k Bohu, poznávají Ho a žijí dle odkazu Ježíše Krista.