O NÁS

Patříme do letničně - charizmatického hnutí, které se vyznačuje osobním vztahem s Bohem a životem podle Bible. Věříme tomu, že každý člověk byl stvořen Bohem, je jedinečný a Bůh má pro každého svůj specifický plán, který je pro člověka ten nejlepší. V rámci tohoto hnutí jsme součástí Církve víry, jejíž sbory se nachází v různých městech České republiky a církve Milosti, jejíž sbory se nacházejí na Slovensku.

Máme osobní vztah s Bohem skrze jeho Syna Ježíše Krista, který místo nás zemřel na kříži, abychom byli vykoupeni z hříšného způsobu života a nežili již více mimo Boží plán pro naše životy. Ježíš naplnil nám určený trest za naše hříchy, zemřel a třetího dne byl vzkříšen z mrtvých, abychom mohli získat věčný život.

Věříme v pravdivost Bible a její principy uplatňujeme v každodenním životě. Jsme zastánci konzervativních hodnot a usilujeme o to, abychom hodnoty Bible a spasení odevzdali do společnosti, a tím umožnili, aby každý mohl najít svého osobního Spasitele Ježíše Krista.

Naše církev je uskupením lidí, kteří se celým srdcem obrátili k Bohu, aby jeho poznávali a žili podle jeho plánu. Za tímto účelem se setkáváme na bohoslužbách. Bůh jedná na bohoslužbách úplně konkrétním způsobem – skrze jeho Slovo. Lidé zažívají uzdravení, vysvobození a změnu života, dostávají porozumění tomu, jak žít, jak se dostat z těžkých neřešitelných situací, jak poznat Boží plán pro svůj život a naplnit ho. Každý má volný a svobodný přístup na naše bohoslužby.

Kontakt

Milost Hradec Králové
Habrmanova 1699/34a
50002 Hradec Králové

otazky@milost-hradec.cz
www.milost-hradec.cz

Čťvrtek večer od 18:15 hodin
Neděle dopoledne od 10:15 hodin

o nás

Patříme do letničně - charismatického hnutí, které se vyznačuje osobním vztahem s Bohem a životem podle Bible.

Jsme státem uznanou a registrovanou církví, ale nejsme jím dotováni.

Naše církev je uskupením lidí, kteří se obrátili k Bohu, poznávají Ho a žijí dle odkazu Ježíše Krista.