Chystáte se k nám poprvé?

Chcete vědět, na co se u nás můžete těšit?
Následující řádky by Vám měly nastínit průběh našich bohoslužeb.

Kde nás najít?
Nalezenete nás na adrese habrmanova 1699/34a 50002 Hradec Králové

Před začátkem

  • U dveří Vás přivítá jeden z našich členů, který Vám také rád a ochotně se vším poradí a usadí Vás na místo.
  • Naleznete u nás mimo jiné i občerstvení s obsluhou, kde nabízíme teplé nápoje - kávu, čaj a širokou nabídku chlazených nealko nápojů, případně i něco malého k zakousnutí.
  • Samotnému začátku bohoslužby předchází krátký úvod, ve kterém zazní všechny důležité informace týkající se dění ve sboru. Během této doby je dobré pomalu zaujmout své místo.

Chvály
Po pastorově úvodním slově zahraje náš tým chváličů několik písní, během kterých vzdáme chválu a čest Bohu. Můžete se k nám směle připojit; text je promítán na obrazovkách a po několika málo slokách jistě naposloucháte i melodii. Chvála je jednou z nejdůležitějších částí našich bohoslužeb; Svatý Duch se dotýká lidských srdcí a přináší radost, která vyžene každou ztrápenost, smutek i depresi.

Dětský koutek, dětská besídka
V případě, že jste nepřišli sami a máte s sebou své děti, můžete využít prostory určené pro rodiče s dětmi nebo je poslat na program Dětské církve.

  • Malé děti mohou bohoslužbu strávit pod dohledem rodiče v místnosti sousedící s hlavním sálem. Je zde umístěn zvukový odposlech, takže můžete slyšet celé kázané slovo včetně chval. Děti si zde mohou vypůjčit hračky a hry či si kreslit. Nepravidelně zde probíhá krátké biblické vyučování, ale i při něm je třeba, aby rodiče byli přítomni a pomohli dětem zvládnout program v cizím prostředí.
  • Školní děti se mohou zúčastnit Dětské církve. Pod vedením služebníků se učí prakticky žít s Bohem, znát Bibli, modlit se...

Sbírka
Jelikož nejsme státem “živená” církev, nedostáváme žádné dotace, restituce, příspěvky a jiné peníze od státu, a proto děláme na každé bohoslužbě sbírku. Přispívání je zcela dobrovolné. Vybrané peníze jsou určeny na chod sboru, což zahrnuje náklady spojené s nájmem, energií, vybavením a pořádáním akcí.

Kázané slovo
Kázané slovo tvoří nejvýznamnější část bohoslužby. Zahrnuje vykládání různých příběhů z Bible a vyučování o tom, jak tyto pravdy uvést do praktického života.

Závěr
Po bohoslužbě je čas na to se seznámit, popovídat si, svěřit se nebo se poradit o tom, jak žít s Bohem, jak přijmout spasení, uzdravení...

Kontakt

Milost Hradec Králové
Habrmanova 1699/34a
50002 Hradec Králové

otazky@milost-hradec.cz
www.milost-hradec.cz

Čťvrtek večer od 18:15 hodin
Neděle dopoledne od 10:15 hodin

o nás

Patříme do letničně - charismatického hnutí, které se vyznačuje osobním vztahem s Bohem a životem podle Bible.

Jsme státem uznanou a registrovanou církví, ale nejsme jím dotováni.

Naše církev je uskupením lidí, kteří se obrátili k Bohu, poznávají Ho a žijí dle odkazu Ježíše Krista.