+420 773 604 443 otazky@milost-hradec.cz

Naše historie

Naše církev, tehdy ještě misijní skupina, vznikala na jaře roku 2007. V tom čase si Bůh použil Petra Šakarova, vložil mu do srdce touhu, aby se s rodinou vrátil z Prostějova do Hradce Králové a založil zde církev. K rodině Šakarovových se brzy připojilo několik zapálených křesťanů, kteří hledali charismatickou církev a utvořili tak základ nově vznikající skupiny. Netrvalo dlouho a Bůh začal přidávat i nevěřící, kteří vydali svoje životy Kristu a dali se pokřtít ve vodě. Na počátku jsme se scházeli u Šakarovových v obývacím pokoji a pastorský pár Hassových z Prostějova nás přijížděl vyučovat Božímu slovu. Poté co nám začal být jejich obývák malý, jsme se přemístili do objektu v bývalé Tesly na Slezském předměstí. S velkým nadšením jsme se všichni zapojili do úklidu a úprav našeho prvního prostoru. Vznikla i chválící skupina. I když tóny nebyly zdaleka dokonalé, o to více jsme chválili z celého srdce našeho Pána Ježíše. Po krátkém čase nám tu bylo opět těsno.

Naším dalším pronájmem bylo pěkné místo, hned vedle Magistrátu města v Šimkově ulici. Díky Bohu, se naše skupina stále rozrůstala, proto jsme se opět museli přestěhovat do větších prostorů.

V roce 2011 jsme se z misijní skupiny stali právoplatnou církví, z ustanoveným pastorem Petrem Šakarovem.

Kromě nedělní bohoslužby a úterní modlitební jsme rozjeli i druhou bohoslužbu ve čtvrtek. Minimálně jednou v roce k nám přijíždějí služebníci z Harves týmu z Bánské Bystrice a společně evangelizujeme v ulicích města. Během těchto let nás také navštívilo několik zahraničních hostů, kteří nám sloužili Božím slovem a modlitbami za nemocné, např. Petr Gammons, Marek Zechin, Ian McCormack, Marilyn Neubauer, Carlos Jimenez a náš senior pastor Jaroslav Kříž.

Naším cílem a vizí je, aby další lidé poznali pravdu evangelia, setkali se s živým Bohem, získali spásu, naplnění svých potřeb a věčný život podle zaslíbení Božího slova.