+420 773 604 443 otazky@milost-hradec.cz

Pastor Petr Šakarov

Petr vyrostl v ateistické rodině, ale v sedmnácti letech se setkal s Ježíšem Kristem. To byl zlomový okamžik Petrova života. O něco později se mu splnil velký sen, když proměnil v zaměstnání svůj koníček a stal se profesionálním hokejistou. S manželkou Petrou díky tomu strávili několik let na Moravě – hlavně v Prostějově, kde kromě práce společně navštěvovali tamní Křesťanské společenství. Stáli tak u zrodu sborů Církve víry v České republice.

Další milník Petrova života nastal, když vyšetření po déletrvajících zdravotních obtížích ukázala, že jeho srdce pracuje jen na 50 %. Petr i prostějovský sbor se intenzivně modlili – a Bůh mocně zasáhl. Srdeční činnost se plně obnovila. Přesto Petr skončil s profesionální sportovní kariérou a začal přemýšlet, co dál. V Prostějově si za několik let vybudovali zázemí, měli tu přátele i církev, v níž s Petrou sloužili. Oba však cítili, že je čas vrátit se domů do Hradce.

Po návratu se rozhodli založit živé charismatické společenství, jak jej znali z Prostějova. S několika lidmi se začali scházet u Šakarovových doma a z malé skupinky se začali rozrůstat. Přidávali se letití křesťané, ale k Bohu se začali také obracet noví lidé, jejichž svědectví o vysvobození z drogové závislosti, uzdravení těla i duše, nápravě vztahů a dalších zázracích si můžete přijít poslechnout na naše shromáždění. Brzy bylo jasné, že kolem Šakarovových vzniká nový sbor a Petr byl pověřen jeho vedením. Církev v Hradci Králové roste, zasahuje i životy lidí v okolních městech a má velké vize do budoucna. Výrazný podíl na tom má právě vytrvalá a oddaná služba pastora Petra a jeho ženy. Mottem církve je "křesťanství, které je radost žít"; toto touží Petr představit co nejvíce lidem nejen v Hradci Králové.